Theatrical performances

xx.xx.xxxx
“Lecture N1 for Folk Art” by Kamen Donev / “Лекция №1 за НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО” на Камен Донев
Solo performance by Kamen Donev / Моноспектакъл на Камен Донев
Plovdiv Drama Theatre / Драматичен театър Пловдив

27.04.2015
“Life is funny” by Yagosh Markovich / “Животът е смешен” по Ягош Маркович
Spectacle by Theatrical House 7, Plovdiv city / Постановка на Театрална къща 7-те, град Пловдив
State Puppet Theatre Plovdiv / Държавен куклен театър – Пловдив

11.05.2015
“Disney Thriller” by Philip Ridley / “Дисни трилър” oт Филип Ридли
Spectacle by Plovdiv Drama Theatre / Постановка на Драматичен театър Пловдив
Plovdiv Drama Theatre / Драматичен театър Пловдив

28.05.2016
“Easter Wine” by Konstantin Iliev / “Великденско вино” от Константин Илиев
Solo performance by Victor Boychev (State Puppet Theatre Plovdiv) / Моноспектакъл на Виктор Бойчев (Държавен куклен театър – Пловдив)
State Puppet Theatre Plovdiv / Държавен куклен театър – Пловдив

11.02.2016
“Stand-ins” by Kenan Topolyan / “Дубльори” от Кенан Тополян
Spectacle by Dramatic-Puppet Theatre “Ivan Dimov”, Haskovo city / Постановка на Драматично-куклен театър “Иван Димов”, град Хасково
Military Club Plovdiv (DNA) / Военен Клуб Пловдив (ДНА)

Advertisements